Kontakt

Naša vízia

Našou víziou je vnímať, vyhľadávať a uspokojovať požiadavky existujúcich aj nových zákazníkov a prinášať im konkurenčne výhodné riešenia odpovedajúce potrebám ich rozvoja. Snažíme sa pomáhať našim zákazníkom a novými technológiami uľahčovať ich pracovný život.

Budujeme a rozvíjame našu firmu, rodinného charakteru prostredníctvom profesionálneho a lojálneho tímu. Opierame sa o naše hodnoty, dlhodobú úspešnú históriu a ceníme si vývoj našej spoločnosti. Vedie nás naša dlhodobá vízia, ktorá je založená na čestnom podnikaní a pevnom finančnom základe.

Náš team

 • Mária Sebestyén zákaznícke oddelenie 02/70707070
 • Mgr. Robert Rajcsányi zákaznícke oddelenie 02/70 70 70 70
 • Patrik Krajčovič obchodný zástupca 0903 457 514
 • Silvia Gubricová obchodný zástupca 0903 757 003
 • Ľuboš Prokein obchodný zástupca 0911 912 100
 • Martin Majerník Generálny riaditeľ +421 918 465 876
 • Jozef Novotný Vedúci oddelenia nákupu 0911 147 011
 • Veronika Šeböková nákupca 02/70 70 70 75
 • Gabriel Csémy nákupca 02/70 70 70 75
 • Silvia Janíková nákupca 02/70 70 70 75
 • Tibor Balogh vedúci logistiky 0910 911 105
 • Klaudia Tejediová fakturačné oddelenie 02/70 70 70 73
 • Alena Jurányiová fakturačné oddelenie 02/70 70 70 73

kto sme?

Spoločnosť 3P plus, s.r.o. bola založená v roku 2005 ako obchodná spoločnosť so zameraním na kancelárske potreby – kompletný sortiment kancelárskych potrieb, obalové materiály, zariadenia pre kanceláriu, vizuálna technika, papier, počítačové príslušenstvo, spotrebný materiál pre tlačiarne, hygienické potreby a občerstvenie. Počas celého tohto obdobia pracujeme na tom, aby sme sa rozrástli a zdokonalili naše služby, čo sa nám podarilo hlavne vďaka Vám. Momentálne Vám ponúkame nie len kancelárske potreby, ale aj reklamné predmety, grafické návrhy, on-line marketing, chránenú dielňu, kuriérske služby a taktiež rozšírené skladové priestory. Základné motto našej spoločnosti znie „Pomáhame firmám“! Našim cieľom je uspokojiť Vaše potreby v každej oblasti tak, aby ste prosperovali a snažíme sa zbaviť Vás vašich starostí.
TRIPSY je priateľská spoločnosť, o čom hovorí aj náš názov, TRIPSY Office Friendly. Organizujeme rôzne aktivity a kampane, ktoré Vám spríjemnia deň a aspoň na chvíľku odbúrajú stres v kancelárii, ako napríklad „Kolegyňa roka“.
Spoločnosť má 56 zamestnancov, prevádzka a skladové priestory sa nachádzajú v Senci.
Masívne investície do skladovacích kapacít a vozového parku vytvorili možnosti skladovania širokého sortimentu a veľkého objemu tovarov a tým aj možnosť operatívneho dodania objedaného tovaru priamo zákazníkom.

Obchodné oddelenie a oddelenie odbytu, ktoré zabezpečujú obchodnú činnosť, tvoria zamestnanci s viacročnou praxou a skúsenosťami. Interní a externí obchodní zástupcovia cieľavedome prezentujú možnosti a výhody spolupráce s našou firmou a rozširujú portfólio odberateľov. Rozhodujúcim cieľom obchodnej činnosti je pokryť všetky potreby zákazníka v relatívne krátkom čase a kvalitne.

Skladové zásoby tovaru dimenzujeme na objem mesačného obratu. To umožňuje plniť cca 95% požiadaviek našich zákazníkov do 24 hodín od objednania tovaru. Tovar doručíme na požadovanú adresu vlastnými dopravnými kapacitami, v menšej miere využívame služby špedičných spoločností - naša firma hradí prepravu tovaru zákazníkovi v plnej výške. Malá časť zákazníkov si prevezme tovar priamo v našich skladoch v Senci.

Vybraným zmluvným partnerom je možnosť poskytnúť nákup tovaru s odloženou splatnosťou. Výška kreditu a počet dní odloženej platby závisí od objemu obratu zákazníka v dlhodobejšom horizonte, jeho platobnej disciplíny, ale aj dlhodobo dobrých obchodných vzťahov a je osobne dojednávaný na úrovni konateľa spoločnosti.

Spoločnosť má vytvorené materiálne a personálne predpoklady pre ďalšie zlepšovanie obchodnej činnosti a ďalšie posilnenie svojho postavenia na slovenskom trhu.